Retourneren

U hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen, ingaande op de dag nadat u alle producten uit uw bestelling heeft ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Onder ongebruikt hanteren wij ook ongebroken seal
 
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw eigen rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren nadat u de herroeping kenbaar heeft gemaakt.
 
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier om uw herroeping kenbaar te maken.
 
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 
Omgaan met het product
Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Graag wijzen wij u er op dat het pakket alleen retourgenomen wordt indien het toestel en bijbehorende accessoires in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product verkeren en onbeschadigd zijn. Onderdelen behoren geheel onbeschadigd te zijn, indien mogelijk nog in de originele verpakking te zitten en indien mogelijk voorzien te zijn van de originele stickers en beschermfolies. Tevens dient het toestel ongeregistreerd/ongeactiveerd te blijven. Indien dit niet het geval is zal er waarde vermindering van toepassing zijn.  (ongebroken seal)
 
Kosten van een herroeping
Als u een artikel wenst te retourneren zijn de kosten die u hier voor moet maken voor uw eigen rekening. Wij adviseren u om het artikel aangetekend en verzekerd aan ons te retourneren.
 
Waardevermindering van het product
Het kan zijn dat wij een waardevermindering in rekening brengen. Dit mogen wij doen als u bij de beoordeling van het product verder bent gegaan dan noodzakelijk was om de aard en kenmerken ervan vast te stellen, bijvoorbeeld als het incompleet, duidelijk gebruikt of beschadigd wordt geretourneerd. Uiteraard stellen we u hier altijd van op de hoogte. 
 
Terugbetalingstermijn bij herroepingsrecht
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.
 
Zakelijke aanschaffingen
Houd er rekening mee dat onze 31 dagen retourregeling een verlenging van het wettelijke consumentenrecht voor herroeping is. Dit betekent dat zakelijke klanten geen aanspraak kunnen maken op deze regeling.
Search engine powered by ElasticSuite